De CO2-effecten van autodelen

Het SER energieakkoord heeft doelstellingen opgesteld voor het verlagen van de CO2 uitstoot. Ook het autodelen bleef niet onbenoemd. Zo wordt er gestreefd naar 100.000 deelauto’s met een gemiddeld zeer lage uitstoot in 2020. De Green Deal, die onlangs is getekend door zo’n 30 partijen, streeft zelfs om deze doelstelling 2 jaar eerder al te behalen. Maar wat is nou precies het effect van autodelen op het milieu? Planbureau voor de Leefomgeving heeft haar onderzoek deze maand gepubliceerd.

Mobiliteitseffecten

De mobiliteitseffecten worden opgesplitst in twee onderdelen; autobezit en autogebruik. Het autobezit onder autodelers is met zo’n 30 procent afgenomen sinds ze met autodelen zijn begonnen. 37 procent van de respondenten die al in het bezit zijn van een auto, gaf aan een extra auto te hebben gekocht als zij niet waren gaan autodelen. Van de respondenten die geen auto bezitten, gaf 8 procent aan een auto te hebben gekocht als ze niet waren gaan autodelen.

CO2-uitstoot

Autodelers stoten tussen de 12 en 14% minder CO2 uit. De ene helft van dit aantal wordt veroorzaakt door minder autogebruik en de andere helft door minder autobezit. Daarnaast rijden autodelers ongeveer tussen de 15 en 20 procent minder kilometers. Een deel van de respondenten zijn juist meer gebruik gaan maken van de auto, omdat zij nu in plaats van de fiets, of het openbaar vervoer een beschikbare auto lenen. Ondanks dit negatieve effect verbruikt een autodeler gemiddeld 230 tot 320 kilo CO2 uitstoot minder.

co2 uitstoot

Toekomst perspectief

Wanneer het aantal deelauto’s daadwerkelijk naar 100.000 wordt opgeschaald en wanneer we uitgaan van een gelijkblijvend aantal mensen per deelauto, dan zou in 2018 10% van de automobilisten aan autodelen doen. De reductie van de CO2uitstoot die het autodelen tot stand brengt, draagt enorm aan het reduceren van broeikasgassen. Het zou neerkomen op een reductie van 0,2 tot 0,3 megaton CO2.  De effecten van autodelen op het milieu geven een mooi vooruitzicht!

Bron: ‘’Effecten van autodelen op mobiliteit en CO2-uitstoot’’ doorHans Nijland, Jordy van Meerkerk en AncoHoen

Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen

Meld u aan voor onze nieuwsbrief.
 

"*" geeft vereiste velden aan

Voornaam*
Achternaam
Consent*
Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.