Waarom autodelen integreren in nieuwbouwprojecten…?

Waarom autodelen integreren in nieuwbouwprojecten

Veel Nederlandse huishoudens zijn in het bezit van een auto en ook twee auto’s per huishouden komt nog veel voor. Toch is hier al sinds jaren een verandering zichtbaar: we omarmen steeds meer alternatieven die het hebben van een eigen auto of zelfs twee, overbodig maakt. Denk bijvoorbeeld aan autodelen. Deze ontwikkeling heeft veel positieve effecten op de samenleving en het milieu, en projectontwikkelaars kunnen hier een grote rol in spelen.

Hoge autodichtheid zorgt voor problemen

Zowel in grote steden als in kleinere dorpen ondervinden bewoners de negatieve effecten van het hoge autobezit in ons land. In hun buurt is bijvoorbeeld een tekort aan parkeerplaatsen. Dat is niet alleen onhandig, maar daardoor wordt parkeren ook een behoorlijke kostenpost. Of er is juist weinig openbare ruimte en groenvoorziening, omdat alle ruimte gebruikt wordt voor die parkeerplekken. In buurten en wijken waar veel auto’s rijden kan daarnaast sprake zijn van een verminderde verkeersveiligheid. Zeker voor ouders met kinderen die graag buiten spelen is de autodrukte een doorn in het oog. En dan is er nog het milieuaspect: de luchtkwaliteit in dorpen en steden zou een stuk beter zijn als er minder (benzine- en diesel)voertuigen rondreden.

Minder voertuigen door autodelen

Autodelen zorgt voor efficiënter gebruik van auto’s en kan daardoor bijdragen aan minder auto’s op de weg en in de wijken. Bij autodelen maak je samen met anderen gebruik van hetzelfde voertuig. Je bezit de auto niet zelf en betaalt alleen voor het gebruik ervan of deelt gezamenlijk de beschikbaarheidskosten. Je hebt verschillende varianten van autodelen. Bijvoorbeeld particulieren die via platforms hun eigen auto beschikbaar stellen aan anderen. Of zakelijk autodelen als alternatief voor ‘de auto van de zaak’. Hierbij heeft een bedrijf of organisatie één of meerdere voertuigen waarvan een grote groep werknemers gebruikmaken, eventueel ook privé. Daarnaast wordt ook autodelen binnen bewonersgroepen steeds populairder. Bewoners van een woningcomplex, buurt of straat delen dan met elkaar voertuigen die ze op ieder gewenst tijdstip kunnen gebruiken.

Nieuwbouw kan autodelen stimuleren

Nieuwbouwprojecten bieden de ideale context voor het introduceren van autodelen aan een nieuwe groep potentiële gebruikers. Bovendien kan de manier waarop nieuwbouw wordt ingericht grote invloed hebben op de manier waarop de bewoners zich verplaatsen. Zo zijn er tal van voorbeelden van nieuwbouwprojecten waarbij weinig parkeerruimte is betrokken. Of waarbij de voorwaarde geldt dat huishoudens slechts één auto mogen bezitten. Het gebrek aan parkeerruimte en eventueel verminderde mobiliteit van bewoners wordt opgelost door alternatieve mobiliteitsopties aan te bieden. Bijvoorbeeld deelauto’s, deelscooters en deelfietsen. Op deze manier kan een woningproject zorgen voor minder auto’s in de buurt en toch een uitstekende mobiliteit mogelijk maken.

Meer groen en meer wooncomfort

Minder ruimte besteden aan parkeerplekken betekent meer ruimte voor bijvoorbeeld groenvoorziening, speelplaatsen of (grotere) binnentuinen. In combinatie met minder auto’s in de straat zorgt dit voor meer woonplezier, wat het nieuwbouwproject weer aantrekkelijker maakt. Een win-winsituatie. En door deelauto’s beschikbaar te stellen hoeven ook bewoners van woningen zonder eigen parkeerplaats – en die daardoor misschien hun (tweede) auto weg moeten doen – niet in te leveren op mobiliteit. Wanneer dit goed geregeld is, beschikken zij heel gemakkelijk over een auto op de momenten dat ze er één nodig hebben. Met moderne oplossingen, zoals die van WeGo, kunnen zij eenvoudig zien wanneer een deelauto beschikbaar is en deze reserveren, openen en sluiten met hun telefoon.

Lagere autokosten voor bewoners

De combinatie van weinig parkeerplaatsen, een aantrekkelijke woonomgeving en de toegang tot deelauto’s, kan ervoor zorgen dat bewoners de aankoop van een (tweede) auto uit- of afstellen. Of een tweede auto die al in het bezit is de deur uit doen. In de wetenschap dat een auto gemiddeld 95% van de tijd niet gebruikt wordt en men toch betaalt voor bezit, kunnen bewoners zo flink besparen op hun autokosten. En als dit betekent dat ze vaker de fiets pakken, bevordert het ook nog eens hun gezondheid en vitaliteit.

Een ander voordeel kan behaald worden door elektrische voertuigen in te zetten als deelauto. Deze schone voertuigen brengen de luchtvervuiling in de straat en daarbuiten omlaag. Dit is beter voor de luchtkwaliteit én voor de gezondheid van de bewoners, en zorgt voor meer woongenot.

Drempels van deelautogebruik wegnemen

Hoewel autodelen meer en meer terrein begint te winnen, is gebruikmaken van een deelauto voor velen nog iets nieuws. Om een autodeelproject succesvol te maken is het daarom van belang om eventuele drempels die bewoners kunnen hebben weg te nemen. Enkele tips:

  • Zorg voor een oplossing die heel eenvoudig in gebruik is. Hoe makkelijker bewoners de beschikbaarheid van deelvoertuigen kunnen inzien en hoe makkelijker zij een voertuig kunnen reserveren, hoe groter de kans dat ze er gebruik van gaan maken
  • Blijf communiceren over de aanwezigheid van de deelauto’s. Zorg ervoor dat niet alleen de bewoners van het eerste uur op de hoogte zijn, maar ook nieuwe bewoners die er later bij zijn gekomen
  • Help bewoners op weg en blijf ze ondersteunen. Niets vervelender dan problemen ondervinden bij het uitproberen van iets nieuws. Bovendien zijn mensen dan minder geneigd om later nog eens van een dienst of product gebruik te maken. Het is daarom belangrijk de juiste support te bieden vóór en tijdens het deelautogebruik
  • Zorg ervoor dat de deelauto geen geheimen heeft voor gebruikers. Vaak wordt voor deelauto’s gekozen voor elektrische voertuigen. Dat is natuurlijk heel goed, maar veel mensen hebben nog nooit in een elektrische auto of een automaat gereden. Dit kan een drempel vormen. Licht potentiële gebruikers daarom goed voor over de mogelijkheden van de voertuigen, zodat ze genoeg vertrouwen hebben om in een deelauto te stappen

Meer weten over de mogelijkheden van autodelen?

Zowel voor projectontwikkelaars als bewoners vormt deelmobiliteit een zeer interessante aanvulling op het faciliteitenpakket van een nieuwbouwproject. Wilt u als projectontwikkelaar hier meer over weten? Neem dan gerust contact met ons op. Wij vertellen u graag over de mogelijkheden van autodelen en hoe wij u hierbij van a tot z kunnen ondersteunen.