3 tips voor een duurzaam en flexibel mobiliteitsbeleid met Corporate MaaS

Corporate MaaS

Veel werkgevers willen bewuster omgaan met mobiliteit. Ook bedrijven en organisaties die voor hun dagelijkse operatie van mobiliteit afhankelijk zijn. Voor hen biedt een mobiliteitsbeleid en de inzet van ‘Corporate Mobility as a Service’ uitkomst. Deze invulling geeft hen toegang tot een breed scala aan (duurzame) vervoersopties, waarborgt voldoende beschikbaarheid en kan ingezet worden om gewenst reisgedrag te stimuleren.

In dit artikel vertellen wij hier meer over en geven wij 3 tips voor een duurzaam en flexibel mobiliteitsbeleid:

Tip 1:   Stimuleer OV-gebruik voor zakelijk (woon-werk)verkeer
Tip 2:   Stuur voor korte afstanden aan op fietsen of wandelen
Tip 3:   Faciliteer poolauto’s voor comfort en efficiëntie

Corporate Mobility as a Service

De afgelopen jaren hebben veel bedrijven en organisaties hun wensen en behoeften op het gebied van mobiliteit zien veranderen. Bijvoorbeeld vanwege:

  • Toename van het thuiswerken als gevolg van de coronapandemie
  • Gestegen mobiliteitskosten
  • Groeiende aandacht voor duurzaamheid en de behoefte om de eigen ecologische voetafdruk te verkleinen

Deze ontwikkelingen roepen bij werkgevers de vraag op of hun huidige zakelijke mobiliteit nog wel aansluit. Een mobiliteitsbeleid en Corporate MaaS-diensten bieden hen een manier om dit volledig op maat in te vullen. Corporate MaaS geeft toegang tot alle soorten mobiliteit, zonder zelf voertuigen aan te hoeven schaffen. In combinatie met een goede vergoedingsregeling vormt dit een sterke basis voor een effectief mobiliteitsbeleid. Ook kunnen werkgevers met deze aanpak het gebruik van bepaalde mobiliteit stimuleren (bijvoorbeeld gezonde vervoeropties) of juist ontmoedigen (bijvoorbeeld de eigen privéauto voor zakelijke reizen).

Tips voor een duurzaam en flexibel mobiliteitsbeleid

Tip 1: Stimuleer OV-gebruik voor zakelijk (woon-werk)verkeer

Hoewel het thuiswerken de afgelopen jaren is toegenomen, is dit niet altijd en voor iedere werknemer mogelijk of wenselijk. Voor velen blijft het noodzakelijk om te reizen, om naar hun werk te gaan en/of externe bezoeken af te leggen. Daarvoor kunnen zij hun privéauto gebruiken, maar dat heeft enkele nadelen. Zo kost het verwerken en vergoeden van de kilometerdeclaraties organisaties vaak veel tijd en geld. Ook moeten werkgevers goed bedenken of en hoe ze zich willen en kunnen verzekeren tegen schade als gevolg van een verkeersongeval. Tot slot geeft het gebruik van privévoertuigen werkgevers geen enkel inzicht in de zakelijke reizen van hun personeel.

Als alternatief kunnen werkgevers mobiliteit voor hun medewerkers faciliteren. Het voordeel is dat de werkgever zo invloed kan uitoefenen op de manier waarop zijn personeel reist. En bijvoorbeeld een duurzamere reisoptie kan aanbieden dan de fossiele brandstofauto’s die veel mensen nog bezitten. Zoals het openbaar vervoer. Het personeel stimuleren om met het OV te reizen zorgt niet alleen voor meer schone kilometers, maar haalt ook auto’s van de weg. Dat heeft weer een positieve impact op de verkeersdruk en -veiligheid.

Met Corporate MaaS is dit mogelijk. Corporate MaaS-oplossingen geven werknemers via een mobiliteitskaart of app toegang tot verschillende soorten vervoer. Waaronder het openbaar vervoer. Door het reizen per OV grotendeels of volledig te vergoeden, wordt deze reisoptie een aantrekkelijk alternatief voor de auto. Zo kunnen werkgevers Corporate MaaS inzetten om het gebruik van de auto te ontmoedigen en het gebruik van duurzame opties als het openbaar vervoer juist te stimuleren.

Tip 2: Stuur voor korte afstanden aan op fietsen of wandelen

Daarnaast kunnen werknemers gestimuleerd worden om, wanneer dat mogelijk is, de fiets te pakken of te lopen. Fietsen en wandelen zijn goedkope en milieuvriendelijke manieren om te reizen én goed voor de gezondheid. Ook dit kunnen werkgevers faciliteren middels een Corporate MaaS-oplossing die toegang geeft tot OV- en/of deelfietsen. Maar ook door aantrekkelijke kilometervergoedingen aan te bieden. En er bijvoorbeeld voor te kiezen om – als extra stimulans om de eigen auto te laten staan – fiets- en wandelkilometers ruimer te vergoeden dan autokilometers.

Fietsgebruik kan daarnaast gestimuleerd worden door medewerkers een leasefiets of een fietsplan aan te bieden. Dat geeft hen de mogelijkheid om voor relatief weinig geld een (elektrische) fiets aan te schaffen. Tot slot kunnen werkgevers hun personeel aan het fietsen krijgen door (elektrische) poolfietsen beschikbaar te stellen. Voor zakelijke afspraken in de buurt kunnen zij dan gemakkelijk even zo’n fiets van de zaak pakken.

Tip 3: Faciliteer poolauto’s voor comfort en efficiëntie

Ook al zijn het openbaar vervoer en de (OV-)fiets in veel gevallen goede alternatieven, toch is een representatieve bedrijfsauto vaak de meest comfortabele manier om te reizen. Er zijn ook werknemers die veel externe afspraken hebben en hun tijd het efficiëntst benutten als zij die bezoeken afleggen per auto. En soms rijdt het OV niet (volledig) vanwege een verstoring of staking, en moet er uitgeweken worden naar andere vervoersopties.

Voor die situaties is het prettig als het personeel gebruik kan maken van een poolauto. Dit is een leaseauto die gedeeld wordt door een groot aantal werknemers. Oftewel: een zakelijke deelauto. Ze hoeven dan niet hun privéauto te gebruiken voor woon-werkverkeer of zakelijke afspraken. Werknemers hebben eenvoudig toegang tot de beschikbare poolvoertuigen via een app op hun telefoon. Zo kunnen ze zelfstandig gemakkelijk een auto boeken voor hun zakelijke rit. Zijn de voertuigen elektrisch, dan stimuleer je als werkgever ook nog eens het gebruik van duurzame mobiliteit.

Als aanvulling op de eigen vloot poolvoertuigen kunnen organisaties besluiten om ook een flexibele schil van publiek beschikbare deelauto’s op te nemen in hun mobiliteitsaanbod. Zulke deelauto’s worden door publieke autodeelbedrijven aangeboden en zijn te vinden op vaste locaties of verspreid over de stad. Werkgevers kunnen ervoor kiezen om ook deze vorm van mobiliteit (gedeeltelijk) te vergoeden.

Dit aanbod kan worden aangewend als er meer medewerkers met een auto op pad willen, dan er poolauto’s beschikbaar zijn. Een nadeel hiervan is dat publieke deelauto’s niet altijd beschikbaar zijn, waardoor werknemers mis kunnen grijpen. Daarnaast bestaat het risico dat de voertuigen niet schoon zijn, en dus niet representatief voor zakelijk gebruik.

Een mooi voorbeeld uit de praktijk: Gemeente Rotterdam

Onlangs werd Gemeente Rotterdam door BNR Nieuwsradio verkozen tot ‘Spitsbreker van het Jaar.’ In deze verkiezing staan bedrijven centraal die met slimme, inspirerende initiatieven hun medewerkers uit de file houden. Arie de Boed, Strategisch Adviseur HR Beleid bij de gemeente, mocht de prijs in ontvangst nemen uit handen van juryvoorzitter en voormalig verkeersminister Tineke Netelenbos.

De vakjury verkoos Gemeente Rotterdam unaniem tot winnaar vanwege het vooruitstrevende mobiliteitsbeleid dat ze voert. Met dit nieuwe beleid is Gemeente Rotterdam een inspirerend voorbeeld voor andere gemeenten, organisaties en bedrijven.

Focus op duurzaam reizen

Het nieuwe mobiliteitsbeleid biedt de 14.000 medewerkers de vrijheid om zelf te bepalen waar ze werken en op welke wijze zij mobiliteit invullen. Het personeel wordt met het beleid wel aangemoedigd om zoveel mogelijk thuis te werken, en als ze wel reizen, te kiezen voor gezonde en duurzame vervoersmiddelen. En vooral hun eigen auto te laten staan. Zo wordt bijvoorbeeld het reizen per openbaar vervoer volledig vergoed en geldt voor fietsen en wandelen een flink hogere kilometervergoeding, dan voor reizen met eigen auto.

Op deze manier creëert Gemeente Rotterdam bewust en duurzaam reisgedrag bij medewerkers, zijn er minder auto’s op straat en wordt de CO2-uitstoot gereduceerd.

Toch een auto nodig?

Voor wie toch een auto nodig heeft om naar een afspraak buiten de deur te reizen, beschikt de gemeente over een vloot elektrische poolauto’s. Deze voorzien van de technologie van WeGo en aangesloten op het WeGo platform. Medewerkers kunnen daardoor zelf eenvoudig een poolauto reserveren via de WeGo app op hun telefoon. De zakelijke deelauto’s zijn op meerdere locaties in de stad te vinden. We zijn er trots op dat Gemeente Rotterdam gebruikmaakt van het WeGo-platform om deelgebruik van het wagenpark mogelijk te maken!

Ook deelauto’s of -fietsen inzetten voor uw personeel?

WeGo maakt alle soorten voertuigen geschikt voor optimaal deelgebruik. Wilt u ook beschikken over deze flexibele vorm van mobiliteit? Neem dan contact met ons op! WeGo faciliteert al vele jaren deelmobiliteit voor aansprekende organisaties en bedrijven in binnen en buitenland.